1 2 3 4 5 6 7

Ózdi munkáskolóniák - Velence-telep (1922-1925)

Épül a Velence-telepA kétszintes lakásokból álló, 48 házat számláló Velence telepet a Drótoshegy lábánál, a Hangony-patak partján építették meg. A telep északi részét a szövetkezeti elven telepített, szintén századfordulós Kisfalud határolja (mögötte a hegyvonulattal), délről pedig – a forgalmas közút túloldalán – a vasútállomás, amely a korabeli állomások közé tartozó, jó minőségű épület.

1925-ben, amikor a telep építése a befejezéshez közeledett, s a gyárvezetőség nevet kívánt adni az új kolóniának, a gyárigazgatóság épületéből, az úgynevezett Nagyirodából kiszivárgott a hír, hogy gróf Bethlen Istvánról akarják elkeresztelni. A munkásság a névadással nem értett egyet és sebtében, találóan elnevezték a területet – mivel a terület vizenyős volt és a Hangony-patak áradásakor víz alá került – Velencének.

Figyelemre méltó, hogy a telepet külön bejárattal látták el, amelyet a beszédes Sóhajok hídja névvel illetnek. Ennek az építészeti gesztusnak fontos helykijelölő és lehatároló szerepe van – a mai lakóparkok sorompós bejáratához képest kétségkívül jóval elegánsabb és humánusabb megoldás. Egyik névmagyarázata szerint az elavult, barakkszerű régi házakban lakó munkáscsaládok sóhaja szállt a hídon keresztül: milyen jó lenne ilyen kényelmes, egészséges lakásban lakni, mint amilyenek a hídon túl vannak. A másik feltételezés az egyszerű hasonlóságra épít az itáliai Velence hasonló nevű építményével. A telepnek a névadásból származó imázsát más elemekkel is következetesen gazdagították – például a Sóhajok hídja mellé vízelzáró zsilip is készült a Hangony patakra.

Bár a kolónia telepítése nem szerencsés, mivel vizenyős területre (a kolóniák szövetén belül az egyik legészakibb részen) épült. Azonban a magas építészeti nívónak és a városépítészetből kihagyhatatlan emberi tényezőknek (ez esetben a fantáziának és a legendaszövés képességének) köszönhetően mégis a város egyik legeredetibb helyévé vált.
A Marschalkó Béla által tervezett Velence-telep az ózdi kolóniák legsajátosabb formakezelésű telepe. Főleg a kétlakásos épületek merész, dinamikus formakezelése a figyelemre méltó – a négylakásos épületek viszonylagos szimmetrikus tömegalakítási igényével szemben szokatlan aszimmetrikus megjelenésűre tervezték.
Telepítésében a derékszögű és a szimmetrikus szerkesztési elvek a mérvadók, de izgalmasan komponált ritmikával vegyítve. Az épülettömbök tájolása nem következetes: a lakások nagy része megfelelő irányba áll (ész

A Velence-telep tervezett felirata

aki konyha, déli szoba), de sokszor ezzel éppen ellentétesen is. Állapotuk mára jelentősen megromlott, a hetvenes években megtörtént felújításuk után most újabb rendbehozatalra szorulnának. A házak közül huszonhét kétlakásos, húsz négylakásos és egy egylakásos – összesen 135 lakással.

A kétlakásos lakóépületeket szimmetrikus tömeg- és homlokzatkialakítás, valamint az északi építési szokásokra emlékeztető ablakosztások jellemzik. A földszinti tömegbeharapás az emeleten is ismétlődik. A tetőtéri helyiségek az oromfalakon keresztül kapnak megvilágítást. A nyeregfedésű tető lekontyolásai a Kós Károly-féle formavilágot tükrözik. A masszivitást sugárzó magas téglalábazatok fölött könnyedebb vakolt felületek vannak. Az épületekhez épített kamra és sertésól a telkeken belüli intimitást biztosító épülettömeg-rész is egyben. A ház előtti tornác és a hátsó bejárat kialakítása védett bejáratot biztosít a lakások számára. Nem a konyhán, hanem az előtéren keresztül történik a lakás megközelítése – a konyha tágas lakókonyhaként funkcionál. Az épületek szabadon álló, tetőtér-beépítéses, részben alápincézett épületek téglafalakkal, a pince fölött vasgerendák közötti vasbeton lemezfödémmel, két állószékes fedélszékkel, rakott- és zománcozott tűzhelyekkel épültek. Az épület helyiségei: hat lakószoba, két-két konyha, kamra, árnyékszék, fáskamra, sertésól és baromfiól. Az épületek hossza 13,6 méter, szélessége 19,82 méter, ereszmagassága hat méter. Az épületszerkezet alapja és felmenőfala tégla, tetőfedéme műpala, födéme borított gerendafödém, fedélszéke, ajtaja és ablaka fa. Az épület már közművesített, csatornázással és villanyvilágítással ellátott. Fűtése szilárd tüzelésű.

A Szili-lakás földszinti nagyszobájának belső képe, 1930.A négylakásos lakóépületek tömegképzésében nem a végek, hanem a középső rész a kiemelt (két traktusnyi rész), de a tetőkialakításban és az ablakosztásban a kétlakásossal rokon. A bejárati ajtó közvetlenül a külső homlokzaton helyezkedik el, hiányzik a kétlakásosnál meglévő homlokzati fal-beugrás. Hasonló alaprajzi kialakításúak, mint a kétlakásos épületek, de két egység helyett négy van egymás mellé sorolva. Az épületek szabadon álló, részben alápincézett épületek. Tömör és üreges tégla válaszfalakkal, két állószékes fedélszékkel, konty és csonkakonty tetővel és vaskályhákkal készültek. Az épület két végén kamrák és sertésól kifutók épültek hozzá. Tizenkét lakószoba, négy-négy konyha, kamra, árnyékszék, fáskamra, sertésól, baromfiól alkotja. Az épület főbb méretei: hossza 25 méter, szélessége 9,80 méter, ereszmagassága hat méter. Az épületszerkezet anyagi és felszereltsége azonos a kétcsaládos épületekével.

Az egycsaládos munkás lakóház helyiségei: három szoba, egy-egy konyha, kamra, fürdőszoba, padlásfeljáró, fáskamra. (A szobák alapterülete: 5x5 méter, 5x3,5 méter és 4x3,4 méter, a konyháé 3,6x2,5 méter, a kamráé 2,4x1,5 méter, a fürdőszobáé 3,2x2,1 méter, a padlásfeljáróé 1,5x1,5 méter, a fáskamráé 2,8x2,5 méter.)
A 12-es épület mellé két szabadon álló sütőkemence épült téglafalakkal, üres fedélszékkel, nyeregtetővel, deszkázott ereszekkel, vakolt homlokzattal és kovácsolt ajtókkal. A sütőkemencék hossza 9,85 méter, szélessége 2,85 méter, ereszmagassága két méter. Az épületszerkezet anyagai: alapja, felmenőfala és padozata tégla, fedélszéke fa, tetőfedése műpala.
A Rimamurány-Salgótartjáni Vasmű Rt. 1930-ban fényképalbumban örökítette meg munkahelyeit, dolgozóinak lakótelepeit. Ebben szerepel az öt évvel korábban átadott Velence is, Szili Jenő iparvasúti mozdonyvezető lakásának földszinti nagyszoba-belsőjével, emeleti kisszobájával és konyhájával illusztrálva. A képek tanúsága szerint a Szili-lakás földszinti ebédlőjének közepén hatszemélyes, kinyitható ebédlőasztal állt két székkel. A baloldali fal középtáján elhelyezkedő korabeli ebédlőszekrény alsó fiókjában az evőeszközöket, a nyitható részben az étkezési edényeket tartották. A szekrény tálalórészén ivókészlet, tortás és süteményes tál, a tetején magyaros díszítéssel ellátott köcsögök (bélapátfalvai kőedények), az előtte lévő kis asztalon dohányzókészlet látható. A szekrény és az ablak között cimbalom fedezhető fel. A kép jobboldalán lévő díványt párnákkal és hímzett terítővel díszítették. Mögötte a falon ingaóra, az ablak melletti sarokban virágállvány. A szobát képek, kézimunkák (fehér áttört hímzések) díszítik. Az asztal fölött a mennyezetről négyágú csillár lóg, a padlózatot perzsa utánzatú szőnyeg borítja. Az emeleti kisszoba fotóján a brokátdrapériás ablak mellett kétajtós, kétfiókos, három szárnyú „toalett-tükör”, az ágy mellett hintaszék és éjjeliszekrény látható, rajta egy éjjeli lámpa. Az ágy felett szentkép, előtte sezlon, hímzett párnával. A sezlon előtt csipketerítővel letakart kisasztal áll, a padlót szőnyegek borítják. A mennyezetről háromágú lámpa lóg, a falakat képek díszítik. A konyhában beépített szén- és fatüzelésű téglatűzhely látható, előtte nagyméretű tüzelőanyag-tároló. A tűzhely mögött az előkészítő- és mosogatóasztal áll, fölötte fűszerpolc a gyakrabban használatos edényekkel, szedőkanalakkal. Az előkészítő asztal mögött kis asztalka áll, mérleggel. Mellette a kétrészes konyhakredenc: az alsó részében az edényeket, az apróbb konyhafelszereléseket és evőeszközöket, a felső részében a féltettebb porcelán- és üvegtárgyakat helyezték el. Elmaradhatatlan tartozéka a konyhának a vizespad, két vödörrel és a merítőbögrével. Ugyancsak a fel előtt áll a mosdószék a tállal. A falon kuglófsütő, habverő rézüst, sótartó, falvédők és festett tányérok láthatók.

Velence-telep, "Sóhajok hídja"

Forrás:
Csontos Györgyi – Vass Tibor: Ózdi munkáskolóniák (1861-1970)
Kráter Kiadó