1 2 3 4 5 6 7

Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd Velence-telepen

A pályázat alapvető célja a város elmaradott és leszakadó városrészének leromlását okozó folyamatainak megállítása és megfordítása. Ózd város társadalmi-fizikai- gazdasági szempontból is leszakadó településrészének fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjainak társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága rendkívül alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. Az akcióterületen koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák.

TIOP-3.2.3-A-13/1-2014-0003
Projekt összköltsége: 199 625 893 .- forint
Támogatás intenzitása: 100%

A beruházás célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége lakhatási körülményei és esélyei javuljanak, az épített környezet minőségi változáson menjen át, Ózd Város Önkormányzata által, az akcióterületen megvalósított társadalmi reintegrációt eredményező felzárkóztató programokhoz kapcsolódóan.

A pályázatban kijelölt akcióterület: Velence-telep teljes területe.

A pályázat célja a városrész leromlását okozó és szegregációs folyamatok megállítása, melyet a pályázó a hagyományos építésű, leromlott városrészen lakó-funkció megerősítésére szolgáló tevékenységekkel, valamint további lakhatási körülmények javítása tevékenységgel kíván elérni.

A lakófunkciót erősítő tevékenységek célja, hogy a szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet biztosítása megvalósuljon.

A lakófunkció megújításában Velence telep 9. és Velence telep 10. épületekben 14 lakás érintett, melyek közül az összes műemléki védelem alatt áll. A felújított lakásokba olyan családokat kívánunk visszaköltöztetni akik a Komplex telep programban tevékeny részt vállalnak, és jövedelmi viszonyaik úgy alakulnak, hogy a felújított lakások bérleti díját folyamatosan tudják vállalni.

A telepen belüli költözés, az életkörülmények fokozatos javítása figyelembe vételével a kiköltöző családok által hátrahagyott ingatlanokban tisztasági festés és nem engedélyköteles felújítás után a bérleményekbe új lakók költöztetése.

A Velence telep 11. épület teljes lebontása, helyén közösségi tér kialakítása. Az épület állaga oly mértékben rongálódott meg, hogy életveszélyes, helyreállítása már nem lehetséges.

A felújítással érintett bérlakások felszerelése kártyás vízmérő és árammérő órákkal.

A pályázat szorosan kapcsolódik a "TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" című futó projekthez, amely megcélozza az akcióterületi lakosság szemléletformálását, munkához, való hozzáállásának javítását, a deviáns magatartás megszüntetését, valamint azt, hogy az akcióterületi lakosság megtanuljon saját lakókörnyezetére, környezetére vigyázni. Értékteremtő megőrző életszemlélet kialakítása.