1 2 3 4 5 6 7

Komplex Telepprogram

Ózd Hétes és Velence-telepen 2013 január 1-je és 2014. december 31-e között valósul meg a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 kódszámú projekt, amely a Komplex Telepprogram elnevezést kapta. A pályázat konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetőjeként Ózd Város Önkormányzata jelenik meg. További konzorciumi partnerek: Türr István Képző és Kutató Intézet, Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A projekt indokoltságát a telepeken élő lakosság felzárkóztatása, illetve integrációjának segítése teszi szükségessé. A lakókörnyezetek rendkívül elhanyagoltak, nagy számban fordulnak elő komfort nélküli lakások, a területek, szemetesek, a lakások sérültek, romosak. Ezen állapot mérséklését eredményezte a 2011 decemberében lezárult OSI által finanszírozott KKTT modellprogram. A projekt tevékenység a modellprogram tapasztalataira, a célra létrehozott szolgáltatásokra épülve, az erőforrásokat és a kapacitásokat kihasználva segíti a pályázat céljainak megvalósulását, arra a területre (telepre) összpontosítva, amely már befogadóbb a kezdeményezésre.

A komplex program keretén belül humán, egészségügyi szolgáltatásfejlesztés, felnőttképzés, foglalkoztatás elősegítése, illetve kapacitásfejlesztés valósul meg.

Komplex Telepprogram

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a települések önerejéből – külső segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok eléréséhez a projekt megvalósítói (konzorciumi partnerek és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett beavatkozási eszközrendszer szükséges.

A komplex telep-program a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását. A tevékenységek komplex, egymásra épülő beavatkozásokat tartalmaznak, a felzárkózási programhoz illeszthető további fejlesztési lehetőségek becsatornázása, valamint a célterületen folyó fejlesztésekkel való szinergikus hatások elérése érdekében. A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó (settlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba. Velence telepen a Csillagpont épületében (Velence telep 29.) várják a segítő szociális munkások a projektben résztvevő lakosokat.