1 2 3 4 5 6 7

A pályázat alapvető célja a város elmaradott és leszakadó városrészének leromlását okozó folyamatainak megállítása és megfordítása. Ózd város társadalmi-fizikai- gazdasági szempontból is leszakadó településrészének fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjainak társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága rendkívül alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. Az akcióterületen koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák.

Bővebben

Ózd Hétes és Velence-telepen 2013 január 1-je és 2014. december 31-e között valósul meg a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 kódszámú projekt, amely a Komplex Telepprogram elnevezést kapta. A pályázat konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetőjeként Ózd Város Önkormányzata jelenik meg. További konzorciumi partnerek: Türr István Képző és Kutató Intézet, Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Bővebben