1 2 3 4 5 6 7

Szociális célú Városrehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén

Ózd Város Önkormányzata pályázatot nyert az Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitáció című és ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú konstrukciójában, „Szociális célú Városrehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén”

A megítélt támogatás összege: 338 913 719.- forint

Támogatási intenzitás 100%

A pályázat alapvető célja a város elmaradott és leszakadó városrészének leromlását okozó folyamatainak megállítása és megfordítása. Ózd város társadalmi-fizikai- gazdasági szempontból is leszakadó településrészének fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjainak társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága rendkívül alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. A rehabilitáció célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezet minőségi változáson menjen át, Ózd Város Önkormányzata az akcióterületen valósítson meg társadalmi reintegrációt eredményező felzárkóztató programokat.

A pályázatban kijelölt akcióterület Velence telep teljes területe és a Petőfi utca egy része.

A lakófunkciót erősítő tevékenységek célja, hogy a szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet biztosítása megvalósuljon. A lakófunkció megújításában összesen 22 lakás érintett, melyek közül az összes műemléki védelem alatt áll.

A közszféra funkciók megerősítését szolgáló fejlesztések célja a közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása. Ezen funkcióban egy Közbiztonsági pont kerül kialakításra.

Szociális célú Városrehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén

A közterületek fejlesztésének célja az élhető városrész központi területeinek megteremtése, az épített környezet minőségének fejlesztése. A funkció elemei az alábbiak szerint tevődnek össze: közösségi tér kialakítása, kamerarendszer és átjátszó pont kiépítése, valamint csapadékvíz rendszer- és útfelújítás.

Az infrastrukturális beruházások az akcióterületen élők lakhatási és életkörülményeit, valamint a város gazdaságába való bekapcsolódásukat hivatottak elősegíteni, ehhez elengedhetetlen az akcióterületi lakosság szemléletformálása, munkához, bűnözéshez való hozzáállásának javítása, valamint az, hogy az akcióterületi lakosság megtanuljon saját lakókörnyezetére, környezetére vigyázni.